Bestyrelse, revisorer og suppleanter

Thisted Haandværkerforening

Indtil konstitueringsmøde mandag den 8.april:

Formand:

Låsesmed Ole Sixhøj

oleslaas@mail.tele.dk

  Næstformand:

Skiltemaler Thomas Munk

thomasmunk@mail.dk

  Kasserer:

Låsesmed Ole Sixhøj

oleslaas@mail.tele.dk       

  Sekretær:   

Farvehandler Poul Ramsgaard

hp@ramsgaard.net

  ---

Erhvervspartner Michael Lindemann-Larsen

michael.lindemann.larsen@gmail.com

---

 Malermester Peter Søndergaard

mail@malersoendergaard.dk

---

  VVS-installatør Per Handest

per@handestvvs.dk

---

Konsulent Niels Nymann

nnn41413562@gmail.com